Plan Dnia

18   6.45 – 9.00  – schodzenie się dzieci

– zabawy swobodne według zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci

– zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę

– ćwiczenia ogólnorozwojowe w grupach lub indywidualnie rozwijające mowę i myślenie

– zabawy ruchowe

– kontakty indywidualne z rodzicami

8.00 – 8.30 – I śniadanie

9.00 – 9.30 – modlitwa na rozpoczęcie dnia

– gimnastyka poranna

10.00 -10.30 – II śniadanie  

jedzenie–  czynności higieniczno – samoobsługowe

  10.30- 12.00 – zajęcia dydaktyczne 

zgodnie z podstawą programową i wybranym programem wychowania  przedszkolnego

(dostosowane do możliwości dzieci)

nauka mowy i myślenia, pojęć matematycznych

– zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, zdrowotne

– spacery i wycieczki

pika

12.00  – Anioł Pański

5

 12.05- 13.00  zajęcia dydaktyczne   

11

13.00-13.30 – obiad

– czynności higieniczno – samoobsługowe

13.30- 14.00 – zajęcia indywidualne

zabawy dowolne

– gry i zabawy na świeżym powietrzu

14.00 – 16.00 – zabawy według własnych zainteresowań

w sali lub na świeżym powietrzu

                            – tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

         – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w grupach lub indywidualnie

hutawka

15.00 – podwieczorek

{dla dzieci pozostających w Ochronce do godz. 16.00}

rozchodzenie się dzieci

rodzina-spaceruje