Kadra

feat-icon

s. Anna Suchanecka

– dyrektor Ochronki
feat-icon

S. Loyola

Pracownik administracyjno- gospodarczy
feat-icon

mgr Katarzyna Szcześniak

– nauczyciel przedszkola – wychowawca grupy – nauczyciel języka angielskiego
feat-icon

mgr Anna Pakulska

– nauczyciel przedszkola – wychowawca dzieci niepełnosprawnych
feat-icon

mgr Anna Kowańska – Walędziak

- nauczyciel przedszkola – wychowawca grupy - nauczyciel religii
feat-icon

S. Stanisława Gurkowska

– wychowawca grupy - nauczyciel katechezy
feat-icon

Aldona Kaźmierczak

– logopeda
feat-icon

Jolanta Sieczkowska

– opiekunka
feat-icon

Sławomira Mańkowska

- opiekunka
feat-icon

Bogumiła Szymoniak

- woźna