Historia Ochronki

przy ulicy Bojanowskiego 1 w Pleszewie

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny decyzją Matki Generalnej M. Borgji Płaczek w dniu 4. 03. 1919 r.  otworzyło Ochronkę przy ul. Prokopowskiej 3 dla 70 dzieci, nazywaną potocznie szkółką.  Patronem był Św. Kazimierz Królewicz, ze względu na swoje pobożne i oddane służbie Polski życie. Dlatego w wychowankach szczególnie kształtowano

historia ochronki

patriotyzm, miłość do Boga i Ojczyzny. Opiekę nad dziećmi  sprawowały  s. M. Róża Woźniak, s. M. Edyta Żółtowska, s. M. Jolanda Błajet. W latach 1919 – 1939 otoczono opieką ogółem 2000 dzieci. Po wybuchu wojny zostają zamykane wszystkie Ochronki prowadzone przez

Zgromadzenia. W Pleszewie zawieszono działalność Ochronki 15. 05. 1940 r. Rządy niemieckie obawiały się zbyt patriotycznego wychowania młodych Polaków.

W trudnym dla Polski okresie wojny w latach 1940-45 kiedy Ochronka była zamknięta, dzieci nie zostawały jednak bez opieki. W tym okresie zajęcia odbywały się w Domu Parafialnym nadal pod opieką sióstr zakonnych, ale pod nazwą Katechizacji Parafialnej. Zakazano nauczania i wychowania w duchu patriotycznym, spotkania miały mieć charakter tylko czysto opiekuńczy i religijny.

Wznowienie pracy wychowawczej w Ochronce nastąpiło z dniem 01. 03. 1945 r. dla 170 dzieci. Zajęcia odbywały się przed i po południu. W tym czasie dziećmi opiekowały się s. M. Lilioza Benenowska,  s. M. Szymona Gil i s. M. Trojana Szymańska .

Na zdjęciu, dzieci z siostrami we wspólnych zabawach w „Ogródku Dzieciątka Jezus”. (1930r.)

W tle „Dzwonnica”, która wzywała głosem dzwonu na Anioł Pański o godz. 1200 . Dzwon zwoływał też dzieci do zakończenia zabawy i powrotu do Ochronki. (Ze wspomnień żyjącej do dziś Pani Hajdasz –dziecko na zdjęciu zaznaczone żółtą kropką)

Nad Polską przeszła jeszcze jedna burza, która z większą siłą uderzyła we wszystko co nazywało się polskie i we wszystko co nazywało się wolnością. Nastały rządy komunistyczne, czasy bardzo trudne nie tylko dla naszej Ochronki, ale dla wszystkich przedszkoli, szkół, świetlic, szpitali prowadzonych przez zakony.

Decyzją Wydziału Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jarocinie dnia 23.06.1951 nastąpiła likwidacja Ochronki. Jak w czasie wojny tak i tym razem rozproszone dzieci mogły znaleźć schronienie w Domu Parafialnym wśród swoich Sióstr.

Dnia 03.08.1990 r. została wznowiona praca Ochronki.

Od 2009 roku Ochronka nosi nazwę:

Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pod numerem 1/2009.

Organem Prowadzącym naszą Ochronkę jest

Prowincja Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Pleszewie,

reprezentowana przez Przełożoną Prowincjalną.